oferta

  • Drukuj

Spółka z o.o. „STORNO” przeprowadza badania jednostkowych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych łączonych, przekształcanych, likwidowanych.

Usługi audytu prowadzone są dla przedsiębiorstw państwowych, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek, które nie są jednostkami zainteresowania publicznego, firm prywatnych, instytutów naukowych, jednostek ochrony zdrowia (szpitale, hospicja).

Spółka z o.o. „STORNO” świadczy usługi na terenie województwa śląskiego, oraz ma możliwość realizacji zleceń w jednostkach odległych ze względu na dyspozycyjność biegłych rewidentów i możliwość bezpośrednich dojazdów.

Zespół Biegłych Rewidentów „STORNO” Sp. z o.o. zatrudnia około 5 wykwalifikowanych biegłych rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów i 3 asystentów z wysokimi kwalifikacjami w zakresie rachunkowości i zapewnia odpowiedni poziom opracowań.
Badania sprawozdań finansowych przeprowadzane są w oparciu o obowiązujące akty normatywne z zakresu rachunkowości, prawa gospodarczego, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Zbadane sprawozdania finansowe przed wydaniem opinii podlegają ocenie merytorycznej przez biegłych rewidentów – weryfikatorów.

Zapewniamy wysoką fachowość oraz dobrą organizację pracy i sprawność w przeprowadzaniu badań sprawozdań finansowych. Bezwzględnie dotrzymujemy terminu wykonania zlecenia. Usługi audytu wykonywane są bezpośrednio przez biegłych rewidentów, a jedynie przy pracach pomocniczych przez asystentów i aplikantów pod stałym nadzorem biegłych rewidentów.
Biegli rewidenci posiadają długoletni staż pracy w zawodzie oraz szeroki zakres specjalizacji różnych działów gospodarki.

Ponadto „STORNO” świadczy usługi w zakresie:

  • ekspertyz i opinii ekonomiczno- finansowych,
  • audytu projektów unijnych,
  • sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej,
  • świadczenia usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych odrębnymi przepisami do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Spółka stosownie do stawianych wymagań jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością.